Dinamica economiei mondiale creează schimbări rapide în cerințele piețelor de produse. Aceste schimbările rapide impun forță de muncă foarte bine pregătită, înalt calificată și facil adaptabilă. La nivelul economiei UE, industria are nevoie de personal calificat, dar realitatea arată existența unei probleme legată de lipsa unui sistem comun de calificare / certificare care să asigure recunoașterea competențelor oferite de un sistem național de calificare în oricare dintre celelalte țări ale UE. Ca o reacție la Strategia UE de Ocupare a Forței de Muncă, asociațiile profesionale au înțeles că educația și formarea profesională joacă un rol important în dezvoltarea industriei.


Privind la domeniul sudării, to
ți producătorii de structuri sudate sunt în căutare de personal calificat, specializat în procese de sudare avansate, cu productivitate crescută și care să realizeze suduri de înaltă calitate. Unul dintre aspectele cele mai dinamice ale transformării sistemelor de sudare, necesitând totodată calificări superioare ale forței de muncă, constă în trecerea de la regimul manual de sudare la sistemele mecanizate, automatizate și robotizate.


În prezent, domeniul sudării cre
ște cu aproximativ 15% în fiecare an, în PL și RO, fapt care indică în mod clar necesitatea de a avea un sistem de calificare armonizat comun și implementat în mod eficient. Acest lucru va crea un nivel standard pentru calificarea personalului sudor, nivel valabil în țările membre EWF, precum și o oportunitate de învățare pe tot parcursul vieții. Aceste nevoi au fost identificate prin sondaj în rândul celor 29 de țări membre ale EWF.


În prezent, există elaborat de către EWF un ghid specializat pentru calificarea operatorilor sudori în procese mecanizate, automatizate
și robotizate de sudare, ghid care va fi, pentru început, pus în aplicare în câteva țări membre EWF prin intermediul proiectului FUTUREWELD.


Pornind de la această stare de fapt, FUTUREWELD are ca scop îmbunătă
țirea nivelului de competențe și aptitudini cheie, pe piața muncii, prin creșterea oportunităților de cooperare între furnizorii de educație / formare profesională și piața muncii. Ulterior, FUTUREWELD va îmbunătăți calitatea instituțiilor de educație și formare prin cooperarea transnațională.

Domeniul vizat de proiect este procesul de sudare, cu 3 direcții distincte: procesul mecanizat, procesul orbital și procesul robotizat. Această abordare oferă un spectru larg de calificare.


Pentru a-
și atinge obiectivele, FUTUREWELD va folosi practici inovative, câteva dintre ele fiind elaborate în cadrul punerii în aplicare a activităților specifice. În plus, în timpul punerii în aplicare a activităților sale, proiectul FUTUREWELD va implica transferul de experiență - expertiză - know-how în interiorul parteneriatelor strategice dintre educație - organizatii de cercetare - formare.

Pe parcursul implementării proiectului FUTUREWELD, vor fi organizate sesiuni de formare pentru cadrele didactice și seminarii pilot pentru valorificare, după un curriculum de formare profesională și un suport de curs, comune.

Obiectivele principale ale FUTUREWELD sunt:


1. îmbunătă
țirea calității procesului de formare și calificare a personalului din domeniul sudării și al procedeelor conexe sudării și, ca rezultat direct, creșterea relevanței pe piața muncii a activităților de calificare, prin introducerea unui sistem nou și inovator (materiale educaționale + software interactiv + video), pe baza ghidului EWF IAB-348-13 „Personal operator sudor international pentru procese mecanizate, orbitale și robotizate de sudare” și pe baza experienței de implementare a acestuia în PT și BE; recunoașterea calificării (competențe și diplome) va fi la nivelul UE.

2. îmbunătățirea calificării și a metodelor de predare ale formatorilor activi în VET prin procese de formare, pentru a fi în măsură să aplice noul sistem inovator de formare și calificare în domeniul sudării mecanizate, automatizate și robotizate; în acest mod, formatorii vor face trecerea la un nivel superior de învățământ dedicat educației formale

3. contribuie la îmbunătățirea echității și a accesului femeilor și a persoanelor cu dizabilități la programe de formare profesională.


Ideea proiectului a fost construită pe:

1. Experiența consorțiului, câștigată în urma implementării unui număr mare de proiecte UE, experiență care arată că procesul de calificare a personalului sudor pentru sistemele mecanizate și robotizate are lacune importante (studii efectuate în proiectele LdV: WELDIMP, UE-JOINTRAINING și ACCESSWELD).

2. Experiența specialiștilor din domeniul sudării, implicați de parteneri în procesul de implementare a proiectului, care arată că mecanizarea și robotizarea proceselor de sudare sunt principalele activități de dezvoltare la care apelează producătorii de structuri sudate, astăzi.

3. Necesitatea de a avea o diplomă recunoscută UE este dovedită de rezultatele unui sondaj specific derulat în cadrul proiectului LdV, ACCESSWELD.

FUTUREWELD este un proiect multidisciplinar. El pune alături diferite domenii ale științei și tehnologiei ca: tehnologia sudării - tehnologia tăierii termice - IT - proiectarea dispozitivelor mecanice - automatizare. Acestea toate vor conlucra într-un mod sinergic pentru a crea noul sistem inovator de formare - calificare.


Ac
țiunea-cheie 2 (KA2)

- Cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici

- Parteneriate strategice pentru educație și formare profesională


Proiect E + 2014-1-R001-KA202-002913


Titlul proiectului: Implementarea ghidului pentru calificarea personalului de sudare mecanizată, orbitală
și robotizată

We use cookies to improve our website and your experience when using it. MORE INFORMATION